Mgr. Katarína Ontková

 

Dňom 1.12.2019 si Mgr. Katarína Ontková zriadila vlastnú ambulanciu klinickej psychológie / www.katarinaontkova.sk, Tel.: 0903 633 916/