Cenník

Cenník zdravotných výkonov v tejto ambulancii:

Poradenstvo, konzultácia /50 min./                                                            30 €

Individuálna psychoterapia /50 min./                                                        30 €

Skupinová psychoterapia /za člena/                                                           10

Párová psychoterapia /50 min./                                                                   30

/pár, resp. 15 € / klient (pokiaľ partneri platia za konzultáciu oddelene)

Správa z vyšetrenia na iné ako zdravotné účely                                    50

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti k držbe zbrane a streliva            70

Psychologické vyšetrenie osobnosti, vypracovanie správy                80

Akútna krízová intervencia /mimo ordinačných hodín/                         40