Niečo o mne

Narodila som sa v r. 1974 v Bojniciach.

Po gymnáziu som nastúpila na UPJŠ – štúdium psychológie, ktoré som ukončila v r. 1996.

Ešte počas štúdia som pracovala na Pedagogicko – psychologickej poradni pre SŠ v Košiciach v pozícii externého lektora v peer programe ( rovesníckych lektorov)  prevencie drogových závislostí, čo znamenalo, že som navštevovala stredné školy a učilištia a prednášala študentom o drogách a diskutovala s nimi o ich názoroch na túto tému.

Chvíľu som pracovala ako poradenská psychologička, ale lákala ma stále klinická psychológia a psychoterapia. V r. 2001 som začala pracovať v Detskej nemocnici v rámci úseku Detského  centra. Považujem to dodnes za obdobie, ktoré ma najviac nasmerovalo v uvažovaní o detskom klientovi a terapeutických smeroch,  v ktorých sa chcem vzdelávať. Okrem toho som tam stretla množstvo úžasných ľudí, ktorí sú dodnes nielen mojimi kolegami, ale aj priateľmi.

V rokoch 2003 – 2004 som prednášala na Prešovskej univerzite  na katedre psychológie a vyskúšala som si aj pozíciu učiteľa budúcich svojich kolegov.

Pracovala som  4 roky v CPLDZ Košice na Skladnej ulici, kde som sa venovala skupinovej a individuálnej psychoterapii závislých pacientov.

V roku 2006 som ukončila dlhodobý psychoterapeutický výcvik v imaginatívno – symbolickej terapii.

Okrem toho mám absolvovaných množstvo menších školení  a kurzov ( liečba sociálnej fóbie PhDr. M. Šlepecký, logoterapeutický prístup k problémom detí a dospievajúcich Doc. PhDr. K. Balcar, CSc., veľa odborných seminárov u PhDr. Evy Reichelovej CSc, a od roku 1999 dodnes sa kontinuálne vzdelávam napr. v diagnostike Rorschachovou metódou…).

Od roku 2008 pracujem v svojej vlastnej ambulancii. Od tohto roku pôsobím aj ako znalec.

Venujem sa hlavne detskému klientovi, čo ale logicky prináša aj prácu s rodičmi, partnerskými problémami, rodinou.

Milujem svoju prácu a jedinečnosť ľudských príbehov. Ak by som si mala opäť vybrať svoje povolanie, vyberiem si znova psychológiu a psychoterapiu, pretože je to práca, ktorá ma veľa učí a neustále núti vzdelávať sa a umožňuje byť nablízku a sprevádzať ľudí v ich vlastnej objavnej ceste.

Teším sa na vás, na našu spoločnú cestu.