Ambulancia

AKP – Ambulancia klinickej psychológie vznikla v roku 2008. Venuje sa prioritne práci s detskou klientelou v kooperácii s ich rodičmi, avšak realizuje tiež konzultácie s dospelými klientmi.  Klientom ponúkame:

– psychodiagnostiku

– individuálnu psychoterapiu

– skupinovú psychoterapiu pre deti

– vyšetrenie psychickej spôsobilosti na držanie strelnej zbrane a streliva

Ambulancia sa zároveň venuje znaleckej činnosti v odvetví klinickej psychológie detí a dospelých.